Franklin

MLA

Birman, A. M. Planirovanie Oborotnykh Sredstv. Izd. 2., perer. i dop. Moskva: Gos izd-vo polit. lit-ry, 1956.

APA

Birman, A. M. (1956). Planirovanie oborotnykh sredstv. Izd. 2., perer. i dop. Moskva: Gos izd-vo polit. lit-ry.

Chicago

Birman, A. M. Planirovanie Oborotnykh Sredstv. Izd. 2., perer. i dop. Moskva: Gos izd-vo polit. lit-ry, 1956.