Franklin

MLA

Gerashchenko, Boris Sergeevich, and V. S Gerashchenko. Voprosy Ėkonomiki Promyshlennosti Sssr Na Sovremennom Ėtape Kommunisticheskogo Stroitelʹstva. Moskva: Izd-vo ėkon. lit-ry, 1962.

APA

Gerashchenko, B. Sergeevich, & Gerashchenko, V. S. (1962). Voprosy ėkonomiki promyshlennosti SSSR na sovremennom ėtape kommunisticheskogo stroitelʹstva. Moskva: Izd-vo ėkon. lit-ry.

Chicago

Gerashchenko, Boris Sergeevich., and V. S Gerashchenko. Voprosy Ėkonomiki Promyshlennosti SSSR Na Sovremennom Ėtape Kommunisticheskogo Stroitelʹstva. Moskva: Izd-vo ėkon. lit-ry, 1962.