Franklin

MLA

Ikegami, Hiroko. Sengoku Jidai Shakai Kōzō No Kenkyū. .

APA

Ikegami, H. Sengoku jidai shakai kōzō no kenkyū. .

Chicago

Ikegami, Hiroko, Sengoku Jidai Shakai Kōzō No Kenkyū.