Franklin

MLA

Lal, Lakshmi Narain. Ādhunika Hindi Kahāni: Jainendra Se Nayī Kahānī Taka. [Prathama saṃskaraṇa]. Bambaī: Hindī Graṇtha Ratnākara, 1962.

APA

Lal, L. Narain. (1962). Ādhunika Hindi kahāni: Jainendra se nayī kahānī taka. [Prathama saṃskaraṇa]. Bambaī: Hindī Graṇtha Ratnākara.

Chicago

Lal, Lakshmi Narain, Ādhunika Hindi Kahāni: Jainendra Se Nayī Kahānī Taka. [Prathama saṃskaraṇa]. Bambaī: Hindī Graṇtha Ratnākara, 1962.