Franklin

MLA

Vācavan̲. Nil̲al Kan̲n̲i. .

APA

Vācavan̲, V. Nil̲al kan̲n̲i. .

Chicago

Vācavan̲. Nil̲al Kan̲n̲i.