Franklin

MLA

Golinkin, David. Ginze Rosh Ha-shanah : Sheyare Kitve Yad Shel Bavli Rosh Ha-shanah Meha-genizah Be-ḳahir, Mahadurah Metsulemet Be-tseruf Mavo Ḳodiḳologi. .

APA

Golinkin, D. Ginze Rosh ha-shanah : Sheyare kitve yad shel Bavli Rosh ha-shanah meha-genizah be-Ḳahir, mahadurah metsulemet be-tseruf mavo ḳodiḳologi. .

Chicago

Golinkin, David. Ginze Rosh Ha-Shanah: Sheyare Kitve Yad Shel Bavli Rosh Ha-Shanah Meha-Genizah Be-Ḳahir, Mahadurah Metsulemet Be-Tseruf Mavo Ḳodiḳologi.