Franklin

MLA

Algamil, Yosef ben ʻOvadyah. Ha-yehudim Ha-ḳaraʾim Be-mizraḥ Eropah : Be-ʻavar Uva-hoṿeh. Ramleh [Israel]: Mekhon "Tifʾeret Yosef" le-ḥeḳer ha-Yahadut ha-Ḳaraʾit, 7612.

APA

Algamil, Y. ben ʻOvadyah. (7612). ha-Yehudim ha-Ḳaraʾim be-mizraḥ Eropah : be-ʻavar uva-hoṿeh. Ramleh [Israel]: Mekhon "Tifʾeret Yosef" le-ḥeḳer ha-Yahadut ha-Ḳaraʾit.

Chicago

Algamil, Yosef ben ʻOvadyah. Ha-Yehudim Ha-Ḳaraʾim Be-Mizraḥ Eropah: Be-ʻavar Uva-Hoṿeh. Ramleh [Israel]: Mekhon "Tifʾeret Yosef" le-ḥeḳer ha-Yahadut ha-Ḳaraʾit, 7612.