Franklin

MLA

Anastasʹev, N. A, and Vasiliĭ Matveevich Litvinov. Khudozhnik I Obshchestvo : Svoboda Lichnosti I Svoboda Tvorchestva : [sb. Stateĭ. Moskva: Khudozh. lit., 1980.

APA

Anastasʹev, N. A, & Litvinov, V. Matveevich. (1980). Khudozhnik i obshchestvo : Svoboda lichnosti i svoboda tvorchestva : [Sb. stateĭ. Moskva: Khudozh. lit.

Chicago

Anastasʹev, N. A., and Vasiliĭ Matveevich Litvinov. Khudozhnik i Obshchestvo: Svoboda Lichnosti i Svoboda Tvorchestva : [sb. Stateĭ. Moskva: Khudozh. lit., 1980.