Franklin

MLA

Furuya, Tetsuo, and Shin'ichi Yamamuro. Kindai Nihon Ni Okeru Higashi Ajia Mondai. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2001.

APA

Furuya, T., & Yamamuro, S. (2001). Kindai Nihon ni okeru Higashi Ajia mondai. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.

Chicago

Furuya, Tetsuo, and Shin'ichi Yamamuro. Kindai Nihon Ni Okeru Higashi Ajia Mondai. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2001.