Franklin

MLA

Kobayashi, Kōji. Manshū Imin No Mura : Shinshū Yasuoka-mura No Shōwa Shi. Tōkyō: Chikuma Shobō, 1977.

APA

Kobayashi, K. (1977). Manshū imin no mura : Shinshū Yasuoka-mura no Shōwa shi. Tōkyō: Chikuma Shobō.

Chicago

Kobayashi, Kōji. Manshū Imin No Mura: Shinshū Yasuoka-Mura No Shōwa Shi. Tōkyō: Chikuma Shobō, 1977.