Franklin

MLA

Watsuji, Tetsurō. Nihon Seishinshi Kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1519.

APA

Watsuji, T. (1519). Nihon seishinshi kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Watsuji, Tetsurō, Nihon Seishinshi Kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1519.