Franklin

MLA

Confucius, and Xi Zhu. Lun Yu Ji Zhu. Taibei: Zhonghua cong shu wei yuan hui, n471.

APA

Confucius, C., & Zhu, X. (n471). Lun yu ji zhu. Taibei: Zhonghua cong shu wei yuan hui.

Chicago

Confucius., and Xi Zhu. Lun Yu Ji Zhu. Taibei: Zhonghua cong shu wei yuan hui, n471.