Franklin

MLA

Fujiwara, Shigekazu. Shinran : Tokushū Shinran Shisō O Kaidokusuru. Kyōto-shi: Hōzōkan, 1988.

APA

Fujiwara, S. (1988). Shinran : tokushū Shinran shisō o kaidokusuru. Kyōto-shi: Hōzōkan.

Chicago

Fujiwara, Shigekazu, Shinran: Tokushū Shinran Shisō o Kaidokusuru. Kyōto-shi: Hōzōkan, 1988.