Franklin

MLA

Neumann, Johann Jacob Nathanael. Gedichte Von J. J. N. N. Hamburg, 1772.

APA

Neumann, J. Jacob Nathanael. (1772). Gedichte von J. J. N. N. Hamburg.

Chicago

Neumann, Johann Jacob Nathanael. Gedichte Von J. J. N. N. Hamburg, 1772.