Franklin

MLA

Turova, Nataliya Ya. The Chemistry of Metal Alkoxides. .

APA

Turova, N. Ya. The chemistry of metal alkoxides. .

Chicago

Turova, Nataliya Ya. The Chemistry of Metal Alkoxides.