Franklin

MLA

Ōe, Shinobu. Nichi-ro Sensō No Gunjishiteki Kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1976.

APA

Ōe, S. (1976). Nichi-Ro Sensō no gunjishiteki kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Ōe, Shinobu, Nichi-Ro Sensō No Gunjishiteki Kenkyū. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1976.