Franklin

MLA

Akamatsu, Keiko. Theodore Dreiser No Jiden Dawn No Shoki Kōsei Ni Tsuite : Manuscripts No Kenkyū. Tōkyō: Shigaku Kenshū Fukushikai, 1978.

APA

Akamatsu, K. (1978). Theodore Dreiser no jiden Dawn no shoki kōsei ni tsuite : Manuscripts no kenkyū. Tōkyō: Shigaku Kenshū Fukushikai.

Chicago

Akamatsu, Keiko. Theodore Dreiser No Jiden Dawn No Shoki Kōsei Ni Tsuite: Manuscripts No Kenkyū. Tōkyō: Shigaku Kenshū Fukushikai, 1978.