Franklin

MLA

Ozaki, Satoakira. Sanpō Ruijū Myōgi Shō : Chinkoku Shukoku Jinja Zōhon. Toyohashi: Mikan Kokubun Shiryō Kankōkai, 4019.

APA

Ozaki, S. (4019). Sanpō ruijū myōgi shō : Chinkoku Shukoku Jinja zōhon. Toyohashi: Mikan Kokubun Shiryō Kankōkai.

Chicago

Ozaki, Satoakira, Sanpō Ruijū Myōgi Shō: Chinkoku Shukoku Jinja Zōhon. Toyohashi: Mikan Kokubun Shiryō Kankōkai, 4019.