Franklin

MLA

Yoshiya, Nobuko, and Akiko Ogata. Umi No Kiwami Made. .

APA

Yoshiya, N., & Ogata, A. Umi no kiwami made. .

Chicago

Yoshiya, Nobuko, and Akiko Ogata. Umi No Kiwami Made.