Franklin

MLA

Su, Shi. Su Dongpo Quan Ji. [China: s.n.], nn19.

APA

Su, S. (nn19). Su Dongpo quan ji. [China: s.n.].

Chicago

Su, Shi, Su Dongpo Quan Ji. [China: s.n.], nn19.