Franklin

MLA

Zhou, Shoujuan. Hua Qian Xu Ji. Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she, 1957.

APA

Zhou, S. (1957). Hua qian xu ji. Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she.

Chicago

Zhou, Shoujuan. Hua Qian Xu Ji. Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she, 1957.