Franklin

MLA

Katō, Yoshiki, and Kazuyoshi Aoki. Gurōbarizēshon No Hikari to Kage : 21-seiki Sekai No Keizai Seiji Shakai. Dai 1-han. Tōkyō: Bunshindō, 2001.

APA

Katō, Y., & Aoki, K. (2001). Gurōbarizēshon no hikari to kage : 21-seiki sekai no keizai seiji shakai. Dai 1-han. Tōkyō: Bunshindō.

Chicago

Katō, Yoshiki, and Kazuyoshi Aoki. Gurōbarizēshon No Hikari to Kage: 21-Seiki Sekai No Keizai Seiji Shakai. Dai 1-han. Tōkyō: Bunshindō, 2001.