Franklin

MLA

Ayurveda: the Mantra of Niramaya. Thiruvananthapuram, India: Invis Mulimedia Pvt. Ltd. , 2002.

APA

(2002). Ayurveda: the mantra of niramaya. Thiruvananthapuram, India: Invis Mulimedia Pvt. Ltd. .

Chicago

Ayurveda: The Mantra of Niramaya. Thiruvananthapuram, India: Invis Mulimedia Pvt. Ltd., 2002.