Franklin

MLA

Xu, Guangqi. Nong Zheng Quan Shu. [Beijing]: fa xing zhe Yanjing dao qu zeng chan zhi dao wei yuan hui, n311.

APA

Xu, G. (n311). Nong zheng quan shu. [Beijing]: fa xing zhe Yanjing dao qu zeng chan zhi dao wei yuan hui.

Chicago

Xu, Guangqi, Nong Zheng Quan Shu. [Beijing]: fa xing zhe Yanjing dao qu zeng chan zhi dao wei yuan hui, n311.