Franklin

MLA

Adler, Susie. Ha-ohevet Ṿeha-ahuvah : Yomanah Shel Suzi Adler Yaldat "ha-ḳinder-ṭransporṭ". Yerushalayim: Yad ṿa-shem, 2004.

APA

Adler, S. (2004). ha-Ohevet ṿeha-ahuvah : Yomanah shel Suzi Adler yaldat "ha-ḳinder-ṭransporṭ". Yerushalayim: Yad ṿa-shem.

Chicago

Adler, Susie. Ha-Ohevet Ṿeha-Ahuvah: Yomanah Shel Suzi Adler Yaldat "ha-Ḳinder-Ṭransporṭ". Yerushalayim: Yad ṿa-shem, 2004.