Franklin

MLA

Hanada, Fujio. Kana-zōshi Kenkyū : Setsuwa to Sono Shūhen. Tōkyō: Shintensha, 1520.

APA

Hanada, F. (1520). Kana-zōshi kenkyū : setsuwa to sono shūhen. Tōkyō: Shintensha.

Chicago

Hanada, Fujio. Kana-Zōshi Kenkyū: Setsuwa to Sono Shūhen. Tōkyō: Shintensha, 1520.