Franklin

MLA

Kushner, Aleksandr. Volna I Kamenʹ : Stikhi I Proza. Sankt-Peterburg: Logos, 2003.

APA

Kushner, A. (2003). Volna i kamenʹ : stikhi i proza. Sankt-Peterburg: Logos.

Chicago

Kushner, Aleksandr. Volna i Kamenʹ: Stikhi i Proza. Sankt-Peterburg: Logos, 2003.