Franklin

MLA

Xu, Guoli. Qian Mu Shi Xue Si Xiang Yan Jiu. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2004.

APA

Xu, G. (2004). Qian Mu shi xue si xiang yan jiu. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si.

Chicago

Xu, Guoli Qian Mu Shi Xue Si Xiang Yan Jiu. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2004.