Franklin

MLA

21 Shi Ji De Zhongguo Yu Yan Xue. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan, 2004.

APA

(2004). 21 shi ji de Zhongguo yu yan xue. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan.

Chicago

21 Shi Ji De Zhongguo Yu Yan Xue. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan, 2004.