Franklin

Qin ding Si shu wen / Fang Bao deng bian. = 欽定四書文 / 方苞等編.

Publication:
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, [1987]
[上海] : 上海古籍出版社, [1987]
Format/Description:
Book
961 p. ; 19 cm.
Series:
Si ku quan shu ; di 1451 ce.
Si ku quan shu. Ji bu ; 390.
Si ku quan shu. Ji bu. Zong ji lei. 8,
Si ku quan shu ; di 1451 ce. Ji bu ; 390
四庫全書 ; 第1451册. 集部 ; 390
四庫全書 ; 第1451册.
四庫全書. 集部 ; 390.
四庫全書. 集部. 八, 總集類.
Status/Location:
Loading...

Get It

Details

Other Title:
Si shu wen
四書文
Subjects:
Si shu.
Contents:
Hua Shi Si shu wen : 6 juan (p. 1-72)
Zheng Jia Si shu wen : 6 juan (p. 73-199)
Long Wan Si shu wen : 6 juan (p. 200-314)
Qi Zhen Si shu wen : 9 juan (p. 315-575)
Guo Chao Si shu wen : 14 juan (576-961).
化治四書文 : 6卷 (p. 1-72)
正嘉四書文 : 6卷 (p. 73-199)
隆萬四書文 : 6卷 (p. 200-314)
啟禎四書文 : 9卷 (p. 315-575)
國朝四書文 : 14卷 (p. 576-961).
Notes:
Title from abstract.
Originally published in: Ying yin Wen yuan ge Si ku quan shu. Taipei : Taiwan shang wu yin shu guan, 1983-1986.
Originally published in: Qin ding Si ku quan shu, Ji bu 8, Zong ji lei.
Each page represents 2 leaves of the original.
Originally published in: 景印文淵閣四庫全書. 臺北 : 臺灣商務印書館, 1983-1986.
Originally published in: 欽定四庫全書, 集部八, 總集類.
Contributor:
Fang, Bao, 1668-1749.
方苞, 1668-1749.
OCLC:
51052794