Franklin

MLA

Wu, Mi, and Xuezhao Wu. Wu Mi Shi Hua. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan, 2005.

APA

Wu, M., & Wu, X. (2005). Wu Mi shi hua. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan.

Chicago

Wu, Mi, and Xuezhao Wu. Wu Mi Shi Hua. Di 1 ban. Beijing: Shang wu yin shu guan, 2005.