Franklin

MLA

Karpov, Yuriy V. The Neo-vygotskian Approach to Child Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

APA

Karpov, Y. V. (2005). The neo-Vygotskian approach to child development. Cambridge: Cambridge University Press.

Chicago

Karpov, Yuriy V., The Neo-Vygotskian Approach to Child Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.