Franklin

MLA

Shekhṭer, Rivḳah. "be-reshit Hayah Ha-davar" : Ha-umnam?. Yerushalayim: Hotsaʾat Karmel, 2005.

APA

Shekhṭer, R. (2005). "Be-reshit hayah ha-davar" : ha-umnam?. Yerushalayim: Hotsaʾat Karmel.

Chicago

Shekhṭer, Rivḳah, "be-Reshit Hayah Ha-Davar": Ha-Umnam?. Yerushalayim: Hotsaʾat Karmel, 2005.