Franklin

MLA

Dostoyevsky, Fyodor. The Brothers Karamazov. New York: Modern Library, 1950.

APA

Dostoyevsky, F. (1950). The Brothers Karamazov. New York: Modern Library.

Chicago

Dostoyevsky, Fyodor, The Brothers Karamazov. New York: Modern Library, 1950.