Franklin

MLA

Shīrwānī, Ṣāliḥ ibn Khān Budāq, and Teḧsîn Îbrahîm Doskî. Tārīkh Al-ansāb : Mabāḥith Fī Tārīkh Imārat Shīrwān. al-Ṭabʻah 1. .

APA

Shīrwānī, S. ibn Khān Budāq, & Doskî, T. Îbrahîm. Tārīkh al-ansāb : mabāḥith fī tārīkh Imārat Shīrwān. al-Ṭabʻah 1. .

Chicago

Shīrwānī, Ṣāliḥ ibn Khān Budāq., and Teḧsîn Îbrahîm Doskî. Tārīkh Al-Ansāb: Mabāḥith Fī Tārīkh Imārat Shīrwān. al-Ṭabʻah 1.