Franklin

MLA

Chen, Jingyuan, and Zhuangzi. Nan Hua Zhen Jing Zhang Ju Yin Yi : [14 Juan] : Fu Zhang Ju Yu Shi ; Za Lu. Taibei: Yi wen yin shu guan, n545.

APA

Chen, J., & Zhuangzi, Z. (n545). Nan hua zhen jing zhang ju yin yi : [14 juan] : fu zhang ju yu shi ; za lu. Taibei: Yi wen yin shu guan.

Chicago

Chen, Jingyuan, and Zhuangzi. Nan Hua Zhen Jing Zhang Ju Yin Yi: [14 Juan] : Fu Zhang Ju Yu Shi ; Za Lu. Taibei: Yi wen yin shu guan, n545.