Franklin

MLA

Wan, Sitong, and Chongling Luo. Li Dai Zhi Guan Biao : [72 Juan]. Taibei: Yi wen yin shu guan, n545.

APA

Wan, S., & Luo, C. (n545). Li dai zhi guan biao : [72 juan]. Taibei: Yi wen yin shu guan.

Chicago

Wan, Sitong, and Chongling Luo. Li Dai Zhi Guan Biao: [72 Juan]. Taibei: Yi wen yin shu guan, n545.