Franklin

MLA

Dušek, Mikuláš. Thrakisches Gräberfeld Der Halstattzeit In Chotín =: Trácke Pohrebisko Z Doby Halštatskej V Chotíne. Bratislava: Vyd-vo Slovenskej akadémie vied, 1966.

APA

Dušek, M. (1966). Thrakisches Gräberfeld der Halstattzeit in Chotín =: Trácke pohrebisko z doby halštatskej v Chotíne. Bratislava: Vyd-vo Slovenskej akadémie vied.

Chicago

Dušek, Mikuláš. Thrakisches Gräberfeld Der Halstattzeit In Chotín =: Trácke Pohrebisko z Doby Halštatskej v Chotíne. Bratislava: Vyd-vo Slovenskej akadémie vied, 1966.