Franklin

MLA

Ihara, Saikaku, and Kōichi Yoshida. Saikaku Zoku Tsurezure. Tōkyō: Benseisha, 5019.

APA

Ihara, S., & Yoshida, K. (5019). Saikaku zoku tsurezure. Tōkyō: Benseisha.

Chicago

Ihara, Saikaku, and Kōichi Yoshida. Saikaku Zoku Tsurezure. Tōkyō: Benseisha, 5019.