Franklin

MLA

Yokoyama, Shigeru, and Ryūshin Matsumoto. Jinkokki. Nihon Bunkeizu. Tōkyō: Benseisha, 5319.

APA

Yokoyama, S., & Matsumoto, R. (5319). Jinkokki. Nihon bunkeizu. Tōkyō: Benseisha.

Chicago

Yokoyama, Shigeru, and Ryūshin Matsumoto. Jinkokki. Nihon Bunkeizu. Tōkyō: Benseisha, 5319.