Franklin

MLA

Yamamoto, Shingo. Heian Kamakura Jidai Ni Okeru Hyōbyaku, Ganmon No Buntai No Kenkyū. Tōkyō: Kyūko Shoin, 1820.

APA

Yamamoto, S. (1820). Heian Kamakura jidai ni okeru hyōbyaku, ganmon no buntai no kenkyū. Tōkyō: Kyūko Shoin.

Chicago

Yamamoto, Shingo, Heian Kamakura Jidai Ni Okeru Hyōbyaku, Ganmon No Buntai No Kenkyū. Tōkyō: Kyūko Shoin, 1820.