Franklin

MLA

Fujikake, Shizuya. Edo Jidai No Kaiga. Tōkyō: Iwanami Shoten, 9193.

APA

Fujikake, S. (9193). Edo jidai no kaiga. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Fujikake, Shizuya, Edo Jidai No Kaiga. Tōkyō: Iwanami Shoten, 9193.