Franklin

MLA

Andrukh, S. I, and G. N Toshchev. Mogilʹnik Mamaĭ-gora. Zaporozhʹe: Zaporozhskiĭ gos. universitet, 1999.

APA

Andrukh, S. I, & Toshchev, G. N. (1999). Mogilʹnik Mamaĭ-gora. Zaporozhʹe: Zaporozhskiĭ gos. universitet.

Chicago

Andrukh, S. I., and G. N Toshchev. Mogilʹnik Mamaĭ-Gora. Zaporozhʹe: Zaporozhskiĭ gos. universitet, 1999.