Franklin

MLA

Raḳover, Naḥum. Taḳanat Ha-shavim : Maʻamado Shel ʻavaryan She-ritsah Et ʻonsho. Yerushalayim: Sifriyat ha-Mishpaṭ ha-ʻIvri, 2007.

APA

Raḳover, N. (2007). Taḳanat ha-shavim : maʻamado shel ʻavaryan she-ritsah et ʻonsho. Yerushalayim: Sifriyat ha-Mishpaṭ ha-ʻIvri.

Chicago

Raḳover, Naḥum. Taḳanat Ha-Shavim: Maʻamado Shel ʻavaryan She-Ritsah Et ʻonsho. Yerushalayim: Sifriyat ha-Mishpaṭ ha-ʻIvri, 2007.