Franklin

MLA

Aoki, Shigeru. Kindai Bijutsu Kankei Shinbun Kiji Shiryō Shūsei. Tōkyō: Yumani Shobō, 1520.

APA

Aoki, S. (1520). Kindai bijutsu kankei shinbun kiji shiryō shūsei. Tōkyō: Yumani Shobō.

Chicago

Aoki, Shigeru. Kindai Bijutsu Kankei Shinbun Kiji Shiryō Shūsei. Dai 2-Ki, Hoi Hen. Tōkyō: Yumani Shobō, 1520.