Franklin

MLA

Yukawa, Toshiharu. Sengokuki Kuge Shakai to Shōen Keizai. .

APA

Yukawa, T. Sengokuki kuge shakai to shōen keizai. .

Chicago

Yukawa, Toshiharu, Sengokuki Kuge Shakai to Shōen Keizai.