Franklin

MLA

Nagano, Hiroko. Jendā-shi O Manabu. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2006.

APA

Nagano, H. (2006). Jendā-shi o manabu. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.

Chicago

Nagano, Hiroko, Jendā-Shi o Manabu. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2006.