Franklin

MLA

to Johan Thorsten Sellin. .

APA

to Johan Thorsten Sellin. .

Chicago

: To Johan Thorsten Sellin.