Franklin

MLA

Ōmura, Masuo, and Toshihiro Hotei. Kindai Chōsen Bungaku Nihongo Sakuhinshū, 1908-1945. Shohan. Tōkyō: Ryokuin Shobō, 2008.

APA

Ōmura, M., & Hotei, T. (2008). Kindai Chōsen bungaku Nihongo sakuhinshū, 1908-1945. Shohan. Tōkyō: Ryokuin Shobō.

Chicago

Ōmura, Masuo, and Toshihiro Hotei. Kindai Chōsen Bungaku Nihongo Sakuhinshū, 1908-1945. , Serekushon. Shohan. Tōkyō: Ryokuin Shobō, 2008.