Franklin

MLA

Suzuki, Yasutami. Kodai Taigai Kankeishi No Kenkyū. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 6019.

APA

Suzuki, Y. (6019). Kodai taigai kankeishi no kenkyū. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.

Chicago

Suzuki, Yasutami, Kodai Taigai Kankeishi No Kenkyū. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 6019.